top of page

《 The return of the repressed 》
1 hour


The First Aranya Theater Festival

Director: Bill Aitchison

Performer: Bai Xiao, Shuyi Gao, Jing Han, Baichang Liu, Songkun Wan, Yinuo Li, Fan Yi

 

bottom of page